Bij Donkiz gebruiken we onze eigen cookies om onze service te verbeteren en zo kunnen onze users ingelogd blijven. Als je wil blijven 'surfen' op Donkiz, nemen wij aan dat je het eens bent met het gebruik van de cookies. Voor meer informatie >>
 

Home

1 - 20 de 29 banen
gesorteerd op : Relevantie - Datum
 

Productgroepbeheerder Striping en huisstijl

Een
Voor het team zijn we op zoek naar een: productgroepbeheerder Striping en huisstijl voor 36 uur per week. Standplaats is Zoetermeer. De functie Het team bestaat uit twee personen, de productgroepbeheerder en een vakspecialist. De vakspecialist richt zich in hoofdzaak op het onderdeel handhaving van striping, en handhaving van de huisstijl voor onze partners in de hulpverleningssector. Als productgroepbeheerder ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beheerplan Striping en huisstijl. Tevens ben je het gezicht naar de partners in de veiligheidsregio’s en andere...
12-12-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Onderzoeker-adviseur Brandpreventie

Een - Ervaren
Voor de Brandweeracademie zijn wij op zoek naar een: onderzoeker-adviseur Brandpreventie voor 32-36 uur per week. De functie Als onderzoeker-adviseur acteer je in een breed en dynamisch speelveld van veiligheidsregio’s, universiteiten, hogescholen en ministeries. Je initieert of geeft als projectleider uitvoering aan zowel langlopende onderzoeken als aan kortlopende onderzoeks- en adviesopdrachten. Binnen de Brandweeracademie maak je onderdeel uit van een klein en enthousiast team van onderzoekers. Vanuit jouw kennis en ervaring ben je niet alleen vraagbaak voor collega’s, maar weet je hen ook...
09-12-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Financieel specialist

Nederland
Zorginstituut Nederland VAN GOEDE ZORG VERZEKERD Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Dit doen wij door vijf taken uit te voeren: beheren van het basispakket aan zorg; stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg; adviseren over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de...
30-09-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Financieel specialist

Nederland
Zorginstituut Nederland VAN GOEDE ZORG VERZEKERD Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Dit doen wij door vijf taken uit te voeren: beheren van het basispakket aan zorg; stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg; adviseren over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de...
28-09-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Senior adviseur kansspelmarkt

Een - Ervaren
De Kansspelautoriteit is onafhankelijk toezichthouder voor de naleving van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) hebben wij een unieke positie tussen overheden, aanbieders, consumenten en de maatschappij. We bevinden ons in een dynamisch werkveld met nieuwe wetgeving en nieuwe markten. Door het toenemende kansspelaanbod is er meer en meer behoefte aan een onafhankelijk en effectief toezicht op de kansspelbranche. De samenleving heeft hier belang bij en als toezichthouder lever jij hier een bijdrage aan. Belangrijke kernwaarden voor onze organisatie...
25-06-2014 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : schaal 15 bbra - ontwikkelings econoom vacature
 

Specialistisch adviseur online technologie

Een
De Kansspelautoriteit is onafhankelijk toezichthouder voor de naleving van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) hebben wij een unieke positie tussen overheden, aanbieders, consumenten en de maatschappij. We bevinden ons in een dynamisch werkveld met nieuwe wetgeving en nieuwe markten. Door het toenemende kansspelaanbod is er meer en meer behoefte aan een onafhankelijk en effectief toezicht op de kansspelbranche. De samenleving heeft hier belang bij en als toezichthouder lever jij hier een bijdrage aan. Belangrijke kernwaarden voor onze organisatie...
26-06-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Senior Inspecteur

Een
De Kansspelautoriteit is onafhankelijk toezichthouder voor de naleving van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) hebben wij een unieke positie tussen overheden, aanbieders, consumenten en de maatschappij. We bevinden ons in een dynamisch werkveld met nieuwe wetgeving en nieuwe markten. Door het toenemende kansspelaanbod is er meer en meer behoefte aan een onafhankelijk en effectief toezicht op de kansspelbranche. De samenleving heeft hier belang bij en als toezichthouder lever jij hier een bijdrage aan. Belangrijke kernwaarden voor onze organisatie...
25-06-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Senior analist toezichtstrategie

Een
De Kansspelautoriteit is onafhankelijk toezichthouder voor de naleving van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) hebben wij een unieke positie tussen overheden, aanbieders, consumenten en de maatschappij. We bevinden ons in een dynamisch werkveld met nieuwe wetgeving en nieuwe markten. Door het toenemende kansspelaanbod is er meer en meer behoefte aan een onafhankelijk en effectief toezicht op de kansspelbranche. De samenleving heeft hier belang bij en als toezichthouder lever jij hier een bijdrage aan. Belangrijke kernwaarden voor onze organisatie...
24-06-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Specialist Informatiesystemen

Een
Het bureau Informatiebeheer van de Dienst Informatievoorziening van de Tweede Kamer zoekt een Specialist Informatiesystemen voor 36 uur per week. Werken in het hart van de democratie. Tweede Kamerleden ondersteunen bij alle facetten van hun taak als volksvertegenwoordiger. Dat is waar ambtenaren in dienst van de Tweede Kamer zich dagelijks voor inzetten. Politiek neutraal, deskundig en innovatief. Om hun functie als controleur van de regering en medewetgever goed te kunnen uitoefenen, hebben Tweede Kamerleden tijdige, juiste en zo volledig mogelijke informatie nodig. De Dienst...
12-06-2014 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : persoonlijk medewerker tweede kamer
 

Adviseur Criminaliteitspreventie

Utrecht
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijke organisatie die Nederland veilig en leefbaar maakt. We zijn deskundig en betrokken. We weten wat er speelt en wat werkt. Het CCV inspireert en versterkt professionals van publieke en private partijen om gezamenlijk slimme oplossingen te realiseren. Dat doen we door kennis te delen en praktijkgerichte producten en diensten aan te bieden. We ontwikkelen en beheren effectieve aanpakken en regelingen zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen en de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven. We verrichten onze werkzaamheden...
03-03-2014 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : schaal 13 bbra
 

Redacteur onderwijscontent (vakredacteur / kennisbeheerder)

Arnhem
Redacteur onderwijscontent (vakredacteur/kennisbeheerder) (vacaturenummer 140206) De Brandweeracademie, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), heeft als taak brandweermedewerkers en mensen die werkzaam zijn binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing, vakbekwaam te maken en te houden. Met deskundigheidsbevordering op het gebied van fysieke veiligheid dragen wij bij aan de kwaliteit van de veiligheidsregio’s en helpen wij Nederland veiliger maken. Wij werken onder andere aan een goede integratie van relevant (brand-)onderzoek en onderwijs, vernieuwing van het brandweeronderwijs...
06-02-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Onderzoeker-adviseur Brandweerkunde

Arnhem - Ervaren
Onderzoeker-adviseur Brandweerkunde, 32 - 36 uur (vacaturenummer 140205) De Brandweeracademie, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), heeft als taak brandweermedewerkers en mensen die werkzaam zijn binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing, vakbekwaam te maken en te houden. Met deskundigheidsbevordering op het gebied van fysieke veiligheid dragen wij bij aan de kwaliteit van de veiligheidsregio’s en helpen wij Nederland veiliger maken. Wij werken onder andere aan een goede integratie van relevant (brand)onderzoek en onderwijs, vernieuwing van het brandweeronderwijs en van het...
11-02-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Onderwijskundig ontwikkelaar Brandweeracademie

Arnhem
Onderwijskundig ontwikkelaar Brandweeracademie 36 uur per week, voor de duur van 2 jaar De Brandweeracademie, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), heeft als taak brandweermedewerkers en mensen die werkzaam zijn binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing, vakbekwaam te maken en te houden. Met deskundigheidsbevordering op het gebied van fysieke veiligheid dragen wij bij aan de kwaliteit van de veiligheidsregio’s en helpen wij Nederland veiliger maken. Wij werken onder andere aan een goede integratie van relevant (brand)onderzoek en onderwijs, vernieuwing van het...
06-02-2014 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : opleidingskundige
 

Communicatieadviseur

Arnhem
Communicatieadviseur (met aandachtsgebied afdeling Bestuurs- en directieondersteuning (BDO)) Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is het instituut van en voor de veiligheidsregio’s in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het team Communicatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid van het IFV. Het team adviseert de directie en het bestuur van het IFV en adviseert en faciliteert de verschillende organisatieonderdelen op het gebied van communicatie. Op deze wijze draagt het team...
08-01-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Coördinerend stafmedewerker

Een
Voor de staf zoekt het secretariaat een: Coördinerend stafmedewerker (m/v) Indiensttreding zo spoedig mogelijk; 36 uur per week (1,0 fte) De staf van de Onderwijsraad bestaat uit een tiental stafmedewerkers met expertise op verschillende terreinen, van onderwijskunde en pedagogiek tot onderwijseconomie en onderwijsrecht. Als coördinerend stafmedewerker draagt u zorg voor inhoudelijke samenhang en consistentie in de advisering, zowel binnen de afzonderlijke adviesprojecten als tussen de verschillende adviesprojecten. U functioneert als inhoudelijk klankbord voor de projectteams. Tevens...
05-10-2013 - intermediair.nl opslaan
 

Senior onderzoeker/projectleider

Nederland
Twee Senior onderzoekers / projectleiders industrie Veilig wonen, veilig werken, veiligheid. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zelfs niet in Nederland. Ondanks al onze kennis, technologie en procedures gebeuren ook in Nederland regelmatig grote ongevallen en soms zelfs rampen. Vaak is er meer aan de hand dan louter ‘pech’. Het is daarom belangrijk precies uit te zoeken waar het mis is gegaan, zodat dit in de toekomst niet weer gebeurt. Dat is de belangrijkste taak van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Onderzoeksraad bestaat uit de raad en het bureau. De raad heeft een...
22-09-2013 - intermediair.nl opslaan
 

Manager Communicatie

Haag - Full- time
Vacature Manager Communicatie D66 De vereniging Democraten 66 heeft haar landelijk partijbureau in Den Haag. Dit bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische ondersteuning van de vereniging en het Landelijk Bestuur. Het strategisch beleid van D66 wordt vastgesteld door het Landelijk Bestuur en de leden van de vereniging op het congres. Door het vertrek van de huidige manager Communicatie zoekt het Landelijk Bureau uiterlijk 1 oktober 2013 een full- time Manager Communicatie. Functieomschrijving In de maanden voor een verkiezing – en dat is vrijwel ieder jaar het geval! - verandert...
21-07-2013 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : vacature assessment medewerker - salaris schaal 12 bbra
 

Beleidsadviseur/projectleider communicatie & vrijwilligersbeleid

Een
Voor een periode van 3 jaar zoekt de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten een beleidsadviseur/projectleider communicatie & vrijwilligersbeleid 24-32 uur De Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) is een belangenorganisatie van, vóór en dóór hemofiliepatiënten en hun familie en patiënten met aanverwante (erfelijke) afwijkingen in de bloedstolling. De NVHP is in 1971 opgericht. In Nederland zijn er ongeveer 1.600 mensen met hemofilie. De NVHP heeft 1250 leden met hemofilie, bestaande uit patiënten en draagsters. Daarnaast heeft de NVHP een paraplufunctie voor patiënten...
05-01-2011 - intermediair.nl opslaan
 

Specialist Informatiesystemen - Den Haag

Haag
Werken in het hart van de democratie. Tweede Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger ondersteunen. Politiek neutraal, adequaat en innovatief. Dat is waar ambtenaren in de Tweede Kamer zich dagelijks voor inzetten. Om hun functie van controleur van de regering en medewetgever goed uit te oefenen, hebben Tweede Kamerleden tijdige en juiste informatie nodig. De Dienst Informatievoorziening levert hieraan een onmisbare bijdrage De vacature Het Bureau Informatiebeheer van de Dienst Informatievoorziening (DIV) heeft een vacature voor een: Specialist Informatiesystemen...
22-09-2010 - intermediair.nl opslaan
 

Hoofd Bureau Ontwikkeling en Beheer - Groningen

Groningen
Staatsbosbeheer zoekt voor Regio Noord een Hoofd Bureau Ontwikkeling en Beheer v/m 36 uur per week, standplaats Groningen Organisatie Staatsbosbeheer beheert ongeveer 260.000 ha natuur in Nederland en werkt aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Natuurbeheer, herstel van gebieden, recreatie en ontwikkeling van nieuwe natuur zijn onze kernactiviteiten. Voor milieuvriendelijke houtproductie, natuurlijke waterbeheersing, groene zones rond steden en behoud van cultuurhistorie en landschap werken we met verschillende partijen samen. Staatsbosbeheer heeft 950 medewerkers. Het...
10-09-2010 - intermediair.nl opslaan
1 2 Volgende »   
vacature schaal 13 bbra
  Maak een gratis e-mail waarschuwing of    RSS-stroom voor uw zoekopdracht of    Naar een vriend(in) verzenden
Ontvang zoekertjes per e-mail voor  :
vacature schaal 13 bbra

Mijn e-mail adres :
Fout: ongeldig e-mailadres
U kunt deze waarschuwing later op ieder ogenblik annuleren
E-mail van een vriend(in) :
Fout: ongeldig e-mailadres
Uw bericht :
 
 Huizen  Vacatures  Auto's  Motorfiets  Diversen