Bij Donkiz gebruiken we onze eigen cookies om onze service te verbeteren en zo kunnen onze users ingelogd blijven. Als je wil blijven 'surfen' op Donkiz, nemen wij aan dat je het eens bent met het gebruik van de cookies. Voor meer informatie >>
 

Home

1 - 20 de 26 banen
gesorteerd op : Relevantie - Datum
 

Beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid

Een
Veiligheid staat in onze gemeente hoog op de agenda. De unieke geografische samenstelling van Haarlemmermeer en de ligging van Schiphol daarin, brengt op het gebied van veiligheid een bijzondere dynamiek met zich mee die voor een adviseur Openbare Orde en Veiligheid een grote uitdaging biedt. Onze gemeente speelt op het gebied van veiligheid een centrale rol in de Veiligheidsregio Kennemerland en regionale eenheid Noord-Holland. Samenwerking staat voor ons, zowel op het gebied van integrale veiligheid als in de crisisbeheersing, hoog op de agenda. De eenheid Openbare Orde en Veiligheid bestaat...
19-02-2015 - intermediair.nl opslaan
 

Veiligheidsfunctionaris Gebouwveiligheid

Een - Ervaren
In 2014 is bij Intermetzo vanuit een centralisatie van diensten binnen de Gezamenlijke Dienst de afdeling Facilitair ontstaan. Dit team bestaat uit een projectleider, inkoper, veiligheidsfunctionaris, regievoerders, facilitair medewerkers en een leidinggevende. In verband met het vertrek van onze huidige functionaris zijn wij op zoek naar een kundig en ervaren Veiligheidsfunctionaris Gebouwveiligheid (generieke functie Projectleider CAO J) (36 uur per week) standplaats Eefde Waar dit tot op heden een deelportefeuille betrof, vraagt de omvang en complexiteit van de organisatie om een...
15-12-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Productgroepbeheerder Striping en huisstijl

Een
Voor het team zijn we op zoek naar een: productgroepbeheerder Striping en huisstijl voor 36 uur per week. Standplaats is Zoetermeer. De functie Het team bestaat uit twee personen, de productgroepbeheerder en een vakspecialist. De vakspecialist richt zich in hoofdzaak op het onderdeel handhaving van striping, en handhaving van de huisstijl voor onze partners in de hulpverleningssector. Als productgroepbeheerder ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beheerplan Striping en huisstijl. Tevens ben je het gezicht naar de partners in de veiligheidsregio’s en andere...
12-12-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Redacteur onderwijscontent (vakredacteur / kennisbeheerder)

Arnhem
Redacteur onderwijscontent (vakredacteur/kennisbeheerder) (vacaturenummer 140206) De Brandweeracademie, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), heeft als taak brandweermedewerkers en mensen die werkzaam zijn binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing, vakbekwaam te maken en te houden. Met deskundigheidsbevordering op het gebied van fysieke veiligheid dragen wij bij aan de kwaliteit van de veiligheidsregio’s en helpen wij Nederland veiliger maken. Wij werken onder andere aan een goede integratie van relevant (brand-)onderzoek en onderwijs, vernieuwing van het brandweeronderwijs...
06-02-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Beleidsmedewerker (36 uur)

Nijmegen
Daadkrachtig, betrouwbaar en alert In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ( ... ) werken de hulpdiensten van brandweer en ambulancezorg en de achttien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid telt 550 medewerkers met daarnaast ca. 800 vrijwilligers van de brandweer en bestaat uit vijf sectoren: de regionale ambulancevoorziening, de brandweer, de gemeenschappelijke meldkamer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie en het veiligheidsbureau en een aantal ondersteunende en stafafdelingen. De...
16-12-2013 - intermediair.nl opslaan
 

P&O-adviseur M/V - Rotterdam

Rotterdam - Ervaren
In de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is meewerken aan zorg en veiligheid een uitdaging. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) wordt gevormd door de Regionale Brandweer, de directie Ambulancezorg & Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en de Gemeenschappelijke Meldkamer van politie, brandweer en ambulancezorg. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de Gemeenten in de regio, de Politie, het Havenbedrijf Rotterdam, de DCMR Milieudienst en het Openbaar Ministerie. Dat betekent korte lijnen, directe afstemming, heldere bevoegdheden en daarmee verbetering van de...
08-02-2011 - intermediair.nl opslaan
 

Inkoper (DH1295) - Zoetermeer

Zoetermeer - Ervaren
Inkoper (DH1295) Tactisch Inkoper afdeling verwerving NIFV Onze opdrachtgever Onze opdrachtgever, Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), is belast met de doorgaans projectmatige opgezette ontwikkeling en uitvoering van beleid en met het beheer van systemen op het gebied van de veiligheidssector, met het adviseren over en het participeren in inkoopprocessen en het beheren en distribueren van systemen, materieel en materialen. De missie van NIFV luidt: Met actuele kennis, advisering, toegepast onderzoek, vraaggerichte opleidingen en oefeningen en leiderschapsontwikkeling helpen wij...
19-10-2010 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : medewerker crisisbeheersing
 

Afdelingshoofd (m/v) - Leens

Leens
De gemeente De Marne is een gemeente in beweging. Belangrijke huidige ontwikkelingen zijn de samenwerking met buurgemeenten Winsum en Bedum, een reorganisatie naar een regisserende gemeente en bezuinigen. De gemeente telt ca. 115 medewerkers, die werkzaam zijn op de afdelingen Publiekszaken en Welzijn, Realisatie en Beheer, Brandweer (een gemeenschappelijke afdeling Sociale zaken) en de stafafdeling Bedrijfsvoering en Ondersteuning. Voor de afdeling Bedrijfsvoering en Ondersteuning zoeken wij een: Afdelingshoofd (m/v) (36 uur p/w) De afdeling Bedrijfvoering en Ondersteuning (B&O) bestaat uit...
23-09-2010 - intermediair.nl opslaan
 

Financieel Beleidsmedewerker Kwaliteit, Planning en Control - Dordrecht

Dordrecht
Financieel Beleidsmedewerker Kwaliteit, Planning en Control Je plek in de organisatie De regio Zuid-Holland Zuid is een dynamisch onderdeel van de rivierendelta. Wonen, werken en natuurwaarden strijden om prioriteit in een veelzijdig gebied, dat doorsneden wordt door grote transportassen voor goederen. De drie subregio’s hebben daarbij elk hun eigen karakter: het nationale landschap Hoekse Waard en de groene gebieden Alblasserwaard/Vijfheerenlanden enerzijds en de sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde Drechtsteden anderzijds staan borg voor een uitdagende werkomgeving. De Regionale...
03-09-2010 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : brandweer salaris schaal
 

Adviseur Civiele Werken - Huizen

Huizen - Ervaren
Bij de afdeling Openbare Werken is een vacature ontstaan bij het team Civiele Werken. Het gaat om een Adviseur Civiele Werken voor 36 uur per week Plaats in de organisatie De functie valt hiërarchisch rechtsreeks onder de teamleider. Controle en/of toezicht hebben een meer indirect karakter, richten zich tot de hoofdzaken van het werk, vinden meestal achteraf plaats. De hoofdbestanddelen van de functie Beleidsadvisering Beheer en Projectvoorbereiding Overige werkzaamheden Nadere uitwerking 1. Beleidsadvisering - Ontwikkelt beleid op het werkterrein openbare ruimte / civiele...
23-08-2010 - intermediair.nl opslaan
 

Controller - Purmerend

Purmerend
Planning en Control zorgt ervoor dat het college van B en W, de raad, directie, afdelingsmanagers en budgethouders goede, volledige en tijdige managementinformatie ontvangen. Hiermee kunnen zij visie en strategie ontwikkelen, de uitvoering daarvan monitoren en de juiste beslissingen nemen. De afdeling bestaat uit de teams Financiële Administratie, Ondersteuning en Advisering, Beleidsonderzoek en Informatiemanagement en een staf van controllers en auditors. In de staf van de afdeling Planning en Control zijn een aantal ondersteunende, onafhankelijke functies bijeengebracht. Een daarvan is het...
27-07-2010 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : controller purmerend
 

Informatiemanager - Nijmegen

Nijmegen - Gemakkelijk
Alert, betrouwbaar en daadkrachtig door samen te werken! In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ( ... ) bundelen de hulpdiensten en de achttien gemeenten uit de regio hun krachten met als doel het voorkomen, bestrijden en beheersen van rampen en crises. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (± 250 medewerkers) bestaat uit vijf sectoren: de Regionale Ambulancevoorziening, de Regionale Brandweer, de GHOR, de Gemeenschappelijke Meldkamer en het Veiligheidsbureau. Deze sectoren werken schouder aan schouder met een groot aantal partners in veiligheid, zoals gemeenten, politie, waterschap, defensie,...
04-06-2010 - intermediair.nl opslaan
 

Beleidsmedewerker planvorming, procedures en protocollen m/v - Zaandam

Zaandam
Wil jij werken aan een sterke en veilige regio? Binnen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) werken brandweer, politie, GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) en gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland samen aan rampenbestrijding, crisisbeheersing en grootschalig optreden. De afdeling crisis en rampenbestrijding (C&R) zet zich in voor een sterke en samenhangende brandweerzorg. Zowel de regionale coördinatie van de partners in voorbereiding op grote incidenten als de evaluatie ligt in handen van de afdeling. Er wordt resultaatgericht gewerkt aan hoogwaardige...
01-06-2010 - intermediair.nl opslaan
 

Constructeur - Deventer

Deventer
• Je beoordeelt bouwplannen bij vergunningaanvragen op het gebied van grondmechanische en constructieve veiligheid, op bruikbaarheid, brandwerendheid en duurzaamheid van constructies, toegepaste materialen en bouwmethoden en de invloed hiervan op belendende panden. • Je werkt hierbij aan de hand van regelgeving in het Bouwbesluit, NEN-normen en Eurocodes. • Je adviseert de inspecteurs van het team Toezicht op het gebied van constructies en uitvoering op de bouwplaats en je controleert constructies ten behoeve van evenementen. • Je signaleert nieuwe, inhoudelijke ontwikkelingen op het terrein...
27-05-2010 - intermediair.nl opslaan
 

Staffunctionaris P&O - Rozenburg

Rozenburg
De Gezamenlijke Brandweer is een uniek publiek-privaat samenwerkingsverband tussen ruim 50 bedrijven in het haven- en industriegebied van Rotterdam-Rijnmond, de gemeente Rotterdam en de gemeente Rozenburg. De afdeling P&O levert een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Binnen de afdeling is een vacature ontstaan voor de functie van: Staffunctionaris P&O (m/v) 32-40 uur per week De functie Als staffunctionaris P&O ben je het aanspreekpunt voor het MT op HR gebied, waarbij verwacht wordt dat je o.a. voor de volgende kernactiviteiten...
06-01-2010 - intermediair.nl opslaan
 

Veiligheidsregio Kennemerland zoekt Beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie - Hoofddorp

Hoofddorp
Meewerken aan veilig leven, wonen en werken van een half miljoen mensen? Het beschermen en bevorderen van de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Kennemerland. Daar staan wij voor! De VRK bestaat uit GGD en Brandweer Kennemerland. Tevens maken de Meldkamer Kennemerland, het Veiligheidsbureau Kennemerland en ondersteunende afdelingen deel uit van deze organisatie. Binnen de VRK werken circa 1300 medewerkers. De Veiligheidsregio Kennemerland werkt voor 10 gemeenten, te weten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest,...
11-11-2009 - intermediair.nl opslaan
 

Veiligheidsregio Kennemerland zoekt Medewerker Werving & Selectie - Hoofddorp

Hoofddorp
Werken aan veilig leven, wonen en werken van een half miljoen mensen? De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werkt voor de 10 gemeenten in de regio. Zij bestaat uit de GGD, de Brandweer, het Meld- en Informatie Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK), het Veiligheidsbureau en de ondersteunende afdelingen. Er werken circa 1300 medewerkers. Het verzorgingsgebied van de VRK telt ruim een half miljoen inwoners. Met Corus en Schiphol is de Veiligheidsregio Kennemerland één van de meest risicovolle Veiligheidsregio’s in Nederland. Kijk voor meer informatie op ... . Betrouwbaar, klantgericht,...
11-11-2009 - intermediair.nl opslaan
 

Veiligheidsregio Kennemerland zoekt Jurist - Hoofddorp

Hoofddorp
Werken aan veilig leven, wonen en werken van een half miljoen mensen? De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werkt voor de 10 gemeenten in de regio. Zij bestaat uit de GGD, de Brandweer, het Meld- en Informatie Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK), het Veiligheidsbureau en de ondersteunende afdelingen. Er werken circa 1300 medewerkers. Het verzorgingsgebied van de VRK telt ruim een half miljoen inwoners. Met Corus en Schiphol is de Veiligheidsregio Kennemerland één van de meest risicovolle Veiligheidsregio’s in Nederland. Kijk voor meer informatie op ... . Het Facilitair Bedrijf voorziet...
11-11-2009 - intermediair.nl opslaan
 

Veiligheidsregio Kennemerland zoekt Allround Adviseur Financien - Hoofddorp

Hoofddorp
Werken aan veilig leven, wonen en werken van een half miljoen mensen? De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werkt voor de 10 gemeenten in de regio. Zij bestaat uit de GGD, de Brandweer, het Meld- en Informatie Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK), het Veiligheidsbureau en de ondersteunende afdelingen. Er werken circa 1300 medewerkers. Het verzorgingsgebied van de VRK telt ruim een half miljoen inwoners. Met Corus en Schiphol is de Veiligheidsregio Kennemerland één van de meest risicovolle Veiligheidsregio’s in Nederland. Kijk voor meer informatie op ... . Het Facilitair Bedrijf voorziet...
11-11-2009 - intermediair.nl opslaan
 

Projectofficier - Zwolle

Zwolle
Binnen het team Brandweerzorg is een vacature ontstaan voor de functie Projectofficier (voor 36 uren per week) Werkzaamheden Veiligheidsregio IJsselland zoekt een direct inzetbare brandweerofficier die de uitdaging aan wil gaan om in een projectorganisatie vorm te geven aan de invoering van de Wet op de veiligheidsregio's en nieuwe landelijke leidraden bij de brandweer. Met de invoering van de Wet op de veiligheidsregio's worden nadere eisen gesteld aan de rampenbestrijdingsorganisatie. Wij onderscheiden vier hoofdlijnen: hoofdstructuur van de rampbestrijding, operationele...
24-08-2009 - intermediair.nl opslaan
1 2 Volgende »   
schaal 10 brandweer
  Maak een gratis e-mail waarschuwing of    RSS-stroom voor uw zoekopdracht of    Naar een vriend(in) verzenden
Ontvang zoekertjes per e-mail voor  :
schaal 10 brandweer

Mijn e-mail adres :
Fout: ongeldig e-mailadres
U kunt deze waarschuwing later op ieder ogenblik annuleren
E-mail van een vriend(in) :
Fout: ongeldig e-mailadres
Uw bericht :
 
 Huizen  Vacatures  Auto's  Motorfiets  Diversen