Bij Donkiz gebruiken we onze eigen cookies om onze service te verbeteren en zo kunnen onze users ingelogd blijven. Als je wil blijven 'surfen' op Donkiz, nemen wij aan dat je het eens bent met het gebruik van de cookies. Voor meer informatie >>
  Home > Burgemeester > Hoofd > 

Hoofd Openbare Werken Gemeente Salaris

1 - 20 de 114 banen
gesorteerd op : Relevantie - Datum
 

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Nederweert
Gemeentesecretaris/directeur bij de gemeente Nederweert Natuurlijk leider en boegbeeld. No-nonsens persoonlijkheid met empatisch vermogen. Extern gericht en gedreven om de organisatieontwikkeling verder vorm te geven. Over Nederweert De gemeente Nederweert ligt op de grens van Limburg en Brabant, op het snijpunt van drie waterwegen en aan de A2. De bijna 17.000 inwoners van Nederweert wonen in de woonkernen Nederweert, Budschop, Ospel, Nederweert-Eind en Leveroy. De gemeente wordt gekenmerkt door gerieflijke kerkdorpen en woonwijken met veel groen op een oppervlakte van ruim 10.000 hectare....
05-01-2015 - intermediair.nl opslaan
 

Hoofd Financiën en Controlling

Bent
Als hoofd F&C ondersteun je de directie en het management bij de totale bedrijfsvoering en managementinformatie. Je optimaliseert de planning- en controlecyclus en bent verantwoordelijk voor juiste en tijdige rapportages. Je levert je bijdrage in de strategische verkenning met de directie en binnen het managementteam over de te maken keuzes. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van alle financiële processen en stuurt rechtstreeks de financiële administratie en de salarisadministratie aan. Op korte termijn kunnen daar bedrijfsadministraties van andere bedrijfsonderdelen aan worden...
21-11-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Hoofd Financiën en Controlling

Bent
Als hoofd F&C ondersteun je de directie en het management bij de totale bedrijfsvoering en managementinformatie. Je optimaliseert de planning- en controlecyclus en bent verantwoordelijk voor juiste en tijdige rapportages. Je levert je bijdrage in de strategische verkenning met de directie en binnen het managementteam over de te maken keuzes. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van alle financiële processen en stuurt rechtstreeks de financiële administratie en de salarisadministratie aan. Op korte termijn kunnen daar bedrijfsadministraties van andere bedrijfsonderdelen aan worden...
10-11-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Senior projectmanager gebiedsontwikkeling

Bent - Ervaren
Senior projectmanager gebiedsontwikkeling (36 uur per week, max € 5.105,- bruto) Ervaren procesbeheerser en netwerker pur sang Wat ga je doen? Je bent breed inzetbaar op projecten en processen in de ruimtelijke ontwikkeling van Amersfoort. Het gaat hierbij om gemeentelijke ontwikkelingen op basis van wensen van het bestuur, ontwikkelingen van derden die wij faciliteren en ontwikkelingen vanuit de kracht van de stad waarin wij als partner samenwerken. Je gaat dus gebiedsontwikkelingen initiëren en initiatieven vanuit de stad of de markt en gemeentelijke bouwprojecten begeleiden. Daarbij...
22-09-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Stafmedewerker beleid en kwaliteit Noodhulp Nationaal (40 uur per week)

Kruis
Het verminderen van de gevolgen van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van respect en hulpbereidheid dát is waar het Rode Kruis voor staat. Met meer dan dertigduizend vrijwilligers verleent het Rode Kruis hulp Nederland. Ook internationaal levert het Nederlandse Rode Kruis een actieve bijdrage bij rampen en conflicten. Dit doen wij in de vorm van het sturen van specialisten, goederen of geld. We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid. Binnen de organisatie is...
26-03-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Coördinator Noodhulp

Kruis
Het verminderen van de gevolgen van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van respect en hulpbereidheid dát is waar het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor staat. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) en Sociale Hulp. Ook internationaal levert het NRK een actieve bijdrage na rampen en conflicten. Dit doen wij in de vorm van het sturen van specialisten, goederen of geld. We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid;...
07-03-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Concerncontroller

Bent
Naar aanleiding van het document Controlvisie BEL Combinatie is deze functie van Concerncontroller (of BEL Controller) ontstaan en is deze losgekoppeld van Afdelingsmanager Control & Financiën. In essentie bewaakt de concerncontroller de kwaliteit van de informatievoorziening in het kader van de bedrijfsvoering en kijkt daarom of de processen rondom de bedrijfsvoering ordelijk worden uitgevoerd en of de uitkomsten van de processen voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Als Concerncontroller fungeer je als onafhankelijk adviseur en sparringpartner van Bestuur en Directie bij de sturing van de...
08-03-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Beleidsmedewerker Ruimte en Mobiliteit V/M

Lelystad
IN- EN EXTERNE WERVING TEGELIJK Flevoland wordt gekenmerkt door een eigen manier van denken en doen. De mentaliteit in “het nieuwe land” is toekomstgericht, wij denken graag in termen van ontwikkelen, groeien en de schouders eronder zetten. Ook in tijden met economische tegenwind en krimp voert deze pioniersmentaliteit de boventoon. We zitten niet bij de pakken neer, maar zijn creatief en zoeken naar nieuwe wegen. In deze jonge regio schakelen we een tandje bij als het even tegenzit. Pas jij in deze uitdagende en inspirerende werkomgeving? De...
04-03-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Adviseur Water en ruimte/Projectleider (m/v)

Tiel
Waterschap Rivierenland zoekt een Adviseur water en ruimte/projectleider (m/v) Standplaats: Tiel 21,6 uur per week (0,6 FTE) Algemene informatie De afdeling Plannen zorgt voor de inbreng van de belangen van het waterbeheer, waterkeringen en de water­keten in de planvorming van anderen, zoals provincie, rijk en gemeenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de watertoets voor alle ruimtelijke plannen. De afdeling is tevens verantwoor­delijk voor het ontwikkelen van gebiedsgerichte plannen, waaronder regionale waterkeringen, stedelijke waterplannen en plannen voor natuur­vriendelijke oevers,...
10-02-2014 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : vacature ecologisch medewerker
 

Beleidsmedewerker Ruimte en Mobiliteit V/M

Lelystad
De provincie Flevoland zoekt versterking. Wij zijn op zoek naar een: Beleidsmedewerker Ruimte en Mobiliteit V/M (1,0 fte) Vacaturenummer 13/33 De afdeling ­De afdeling Ruimte en Mobiliteit (RM) vervult een proactieve en dynamische rol bij de ruimtelijke ontwikkelingen binnen Flevoland. De afdeling is in totaal circa 70 fte groot en wordt aangestuurd door een afdelingshoofd en drie adjunct hoofden. Onze missie is RUIMTE creëren voor een toekomstgerichte ontwikkeling van de leefomgeving. De afdeling zet zich de komende jaren in voor onder andere de vorming van de vervoerregio, de...
13-12-2013 - intermediair.nl opslaan
 

Voorzitter college van bestuur

Een - Ervaren
De Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH), een van de grootste schoolbesturen van Nederland, zoekt een inspirerende en bij voorkeur ervaren Voorzitter college van bestuur 1.0 fte Boegbeeld, verbinder en strateeg Met hart voor onderwijs Protestants-christelijke identiteit Verstand van bedrijfsvoering Het college van bestuur bestaat uit één persoon, de voorzitter college van bestuur. De voorzitter college van bestuur vormt het bestuur van de SCOH en SPCP en is derhalve verantwoordelijk voor het besturen van de SCOH en de SPCP, het beheren van de onder haar bevoegd gezag staande...
28-10-2013 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : competenties bestuurder stichting
 

Regisseur regionale samenwerking

Bodegraven
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk bestaat sinds 1 januari 2011. De gemeente ligt midden in het Groene Hart en heeft tegelijkertijd een strategische ligging langs de A12, de N11 en de spoorlijn Utrecht-Leiden (NS station Bodegraven), en dus goed te bereiken vanuit de vier grote steden; Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Regisseur regionale samenwerking (36u) (met als taakaccent het Nieuwe Werkbedrijf) De functie De afdeling Strategie & Beleid houdt zich bezig met integrale beleidsvorming op het gebied van de ruimtelijke, sociale en maatschappelijke leefbaarheid. De huidige omvang...
14-10-2013 - intermediair.nl opslaan
 

Teammanager Sociale Dienstverlening

Hoofddorp - Interim - Ervaren
Algemene informatie Haarlemmermeer is een van de grotere gemeenten in Nederland met 143.000 inwoners. 18.500 hectare land, opgebouwd uit 26 kernen levert een gebied vol spannende contrasten op. Haarlemmermeer heeft weidse landschappen en boerenland en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. Het is een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam met haar 19e eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen...
14-10-2013 - intermediair.nl opslaan
 

Regisseur regionale samenwerking

Bodegraven
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk bestaat sinds 1 januari 2011. De gemeente ligt midden in het Groene Hart en heeft tegelijkertijd een strategische ligging langs de A12, de N11 en de spoorlijn Utrecht-Leiden (NS station Bodegraven), en dus goed te bereiken vanuit de vier grote steden; Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Regisseur regionale samenwerking (36u) (met als taakaccent het Nieuwe Werkbedrijf) De functie De afdeling Strategie & Beleid houdt zich bezig met integrale beleidsvorming op het gebied van de ruimtelijke, sociale en maatschappelijke leefbaarheid. De huidige omvang...
01-10-2013 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : salaris regisseur gemeente
 

Informatie-analist RIEC Noord-Holland

Haarlem
Je verzamelt en analyseert complexe casuïstiek om te adviseren over interventiemogelijkheden van verschillende partners en om te komen tot een sluitende bestuurlijke aanpak op eerder genoemde thema’s. Daarnaast analyseer je specifieke problematiek om te adviseren over gelegenheidsstructuren en fenomenen op het terrein van georganiseerde criminaliteit. Rapporteren en het door-ontwikkelen van methoden en analyseproducten zijn belangrijke onderdelen van je functie. Daarbij werk je nauw samen met de verschillende partners voor het krijgen van informatie uit diverse bronnen en voor het duiden van...
08-09-2013 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : analist misdaad opleiding
 

Hoofd van de SOA Polikliniek (m/v)

Amsterdam
De Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) van Amsterdam vraagt voor het cluster Infectieziekten, afdeling SOA polikliniek een Hoofd van de SOA Polikliniek (m/v) voor 36 uur per week Algemene informatie De Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) van Amsterdam werkt al ruim honderd jaar aan het verbeteren van de openbare gezondheidszorg. Vanuit diverse locaties in de stad maken circa 1000 medewerkers van de GGD zich sterk voor de bevordering van gelijke kansen op gezondheid voor alle Amsterdammers en de regio. De organisatie biedt een uitgebreid pakket van diensten en producten op het gebied van...
23-07-2013 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : preventie medewerker ggd
 

Teamleider Geïntegreerde Voorziening MGGZ - Amsterdam

Amsterdam - Ervaren
Die ene manager die professionals verbindt De Teamleider Geïntegreerde Voorziening MGGZ is primair verantwoordelijk voor het leidinggeven aan een multidisciplinair team van circa 35 medewerkers. Stimuleert onderlinge samenwerking en spreekt aan op verantwoordelijkheden en gedrag. De Teamleider werkt intensief samen met de psychiater en artsen van de locatie om er voor te zorgen dat de inhoudelijke kant van het werk goed in balans is met de bedrijfsvoering. Draagt zorg voor een optimale personeelsbezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief. Monitort de planning van de werkzaamheden en...
01-06-2011 - intermediair.nl opslaan
 

Adviseur Informatievoorziening - Ede

Ede
De gemeente Ede is volop in ontwikkeling. Onze dynamiek vraagt om mensen met ambitie, betrokkenheid en een actieve instelling. Wij zijn een moderne werkgever waar talenten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. In een toegankelijke en informele sfeer werken we met ruim 900 collega’s aan een optimale dienstverlening voor onze 107.000 inwoners. Adviseur Informatievoorziening voor 28,8 tot 36 uur per week Bedrijfsinformatie De sector Concernbeleid, Ondersteuning en Advies (COA) adviseert en faciliteert bestuur, directie en sectoren gevraagd en ongevraagd ten aanzien van Veiligheid & Recht,...
27-05-2011 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : vacature digitalisering
 

Woordvoerder

Amsterdam
De politie Amsterdam-Amstelland zoekt voor het Bureau Communicatie, werkproces Woordvoering, bij de Dienst Algemene Ondersteuning 1x Woordvoerder Voltijd/deeltijd maximaal 36 uur per week Algemene Informatie De Dienst Algemene Ondersteuning (DAO) wordt gevormd door specialisten, die de korpsleiding en andere onderdelen van de politie Amsterdam-Amstelland adviseren en ondersteunen op het gebied van juridische zaken, integriteit, beleid, sturing, klachtbehandeling, medezeggenschap, communicatie, management development en leiderschap. Met hun werk hebben de medewerkers van DAO invloed op de...
30-05-2011 - intermediair.nl opslaan
 

Verkeerskundige - Heemstede

Heemstede
Ben jij op zoek naar een brede en zelfstandige functie waarin alle facetten van verkeerstechniek aanwezig zijn? Zoals het opstellen van verkeerscirculatieplannen, de projectleiding bij herinrichtingsprojecten en het adviseren over verkeerstechniek. Voor de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte van de gemeente Heemstede zoeken wij voor 36 uur per week een Verkeerskundige Hou jij van dynamiek? Als verkeerskundige bij de gemeente Heemstede werk je in een verstedelijkt gebied gelegen tussen Haarlem en Haarlemmermeer. Een gebied dat - vooral op mooie dagen - ook nog eens te maken heeft met veel...
11-05-2011 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : senior projectontwikkelaar salaris
1 2 3 4 5 6 Volgende »   
hoofd openbare werken gemeente salaris
  Maak een gratis e-mail waarschuwing of    RSS-stroom voor uw zoekopdracht of    Naar een vriend(in) verzenden
Ontvang zoekertjes per e-mail voor  :
hoofd openbare werken gemeente salaris

Mijn e-mail adres :
Fout: ongeldig e-mailadres
U kunt deze waarschuwing later op ieder ogenblik annuleren
E-mail van een vriend(in) :
Fout: ongeldig e-mailadres
Uw bericht :
 
 Huizen  Vacatures  Auto's  Motorfiets  Diversen