Bij Donkiz gebruiken we onze eigen cookies om onze service te verbeteren en zo kunnen onze users ingelogd blijven. Als je wil blijven 'surfen' op Donkiz, nemen wij aan dat je het eens bent met het gebruik van de cookies. Voor meer informatie >>
 

Home

1 - 20 de 34 banen
gesorteerd op : Relevantie - Datum
 

Senior zorginkoper 1e lijn wijkverpleging

Bent
Je bent verantwoordelijk voor het inkopen van zorg bij zorgaanbieders tegen de meest gunstige prijs/prestatieverhouding, zoals beschreven is in het dan actuele inkoopbeleid. Wanneer de beleidsvrijheid bestaat en de marktomstandigheden dit mogelijk maken, bepaal je welke zorgaanbieders wel of niet (tijdig) gecontracteerd worden. Daarvoor onderhandel je, na selectie van te contracteren zorgaanbieders, over de door hen te leveren prestaties tijdens de contractperiode. Het resultaat van de onderhandeling past binnen de kaders van het zorginkoopbeleid, binnen het onderhandelingsmandaat en conform...
24-02-2015 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : wat is schaal 11 cao zorgverzekeraars
 

Productexpert/inkoper 1e lijn diagnostiek

Bent
Als Productexpert vervul je de rol van expert binnen Menzis op het zorggebied van de 1e lijn diagnostiek. Je beschikt daarom over diepgaande kennis over de relevante regelgeving en over de inrichting en het functioneren van het betreffende zorgaanbod. Deze kennis betreft de ontwikkelingen in vraag en aanbod, behandelmethoden en -technieken, regelgeving, Menzis-proposities, demografische ontwikkelingen en andere relevant te achten informatiebronnen. Je ontwikkelt product specifiek inkoopbeleid en stelt de bijbehorende inkoop specificaties en projectvoorstellen op. Je bent verantwoordelijk voor...
20-02-2015 - intermediair.nl opslaan
 

Financieel expert 1e lijn

Onder
Als Financieel expert ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van de financiële uitkomsten van de zorginkoop. Dit doe je onder meer door de ontwikkelingen in de markt en regelgeving te vertalen in financiële inkoopspecificaties en het geven van jouw oordeel over de kostenconsequenties van nieuw of gewijzigd inkoopbeleid aan de productexperts en inkoopaccounts. Daarbij ontwikkel je verbeterde bekostigingsmodellen en stel je een functioneel ontwerp voor health intelligence (waaronder dashboards) op, waarbij je fungeert als opdrachtgever jegens GRC Zorg rapportage voor de uitvoering...
23-02-2015 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : arbeidsvoorwaarden nza
 

Senior Auditor

Onder
Als senior Auditor voer je systematisch risico gebaseerde audits uit, conform de geldende (IIA) kwaliteitstandaarden. Naast het geven van oordelen over de meest kritische processen en systemen van Menzis ben je proactief betrokken bij impactvolle strategische en organisatorische ontwikkelingen en veranderingen. Je vertaalt de uitkomsten van je audits voor bestuurders, directieleden en managers in bruikbare conclusies en adviezen. Onderwerpen die de afdeling Internal Audit onderzoekt, zijn onder meer de inrichting en werking van de governance, het functioneren van het risicomanagement, de...
19-02-2015 - intermediair.nl opslaan
 

Adviseur Zorgverkoop m/v, Leiden

Leiden
De functie Het LUMC is op zoek naar een adviseur zorgverkoop. Je onderhandelt namens het LUMC met de zorgverzekeraars. Je bent een uitstekend onderhandelaar die de inhoud en kwaliteit van de zorg die binnen het LUMC wordt geleverd goed kan vertalen naar een verkoop aanbod. Je kent en analyseert de markt en kunt de positie van het LUMC in die markt goed neerzetten. Je draagt de visie en strategie van het LUMC uit richting zorgverzekeraars en voert de onderhandelingen uit tot en met het maken van contractuele afspraken met verzekeraars. Functie-eisen Jouw profiel Wij zoeken voor deze functie...
19-01-2015 - intermediair.nl opslaan
 

Adviseur gemeenten

Een
Je gaat je bezig houden met de doorontwikkeling van de werkagenda die Menzis samen met de gemeenten in het kernwerkgebied van Menzis heeft opgesteld. Je functioneert als eerste aanspreekpunt voor gemeenten en regio's ten aanzien van de HLZ in de voor Menzis relevante WMO- regio‘s. Je neemt deel aan regionale overleggen waar afspraken worden gemaakt over de transitie en transformatie in het kader van de Herziening Langdurige Zorg. Deze overleggen zijn primair met gemeenten, maar kunnen bij bepaalde onderwerpen ook met zorgaanbieders en/of cliëntenorganisaties zijn. Een belangrijk onderdeel van...
19-01-2015 - intermediair.nl opslaan
 

Adviseur gemeenten

Een
Je gaat je bezig houden met de doorontwikkeling van de werkagenda die Menzis samen met de gemeenten in het kernwerkgebied van Menzis heeft opgesteld. Je functioneert als eerste aanspreekpunt voor gemeenten en regio's ten aanzien van de HLZ in de voor Menzis relevante WMO- regio‘s. Je neemt deel aan regionale overleggen waar afspraken worden gemaakt over de transitie en transformatie in het kader van de Herziening Langdurige Zorg. Deze overleggen zijn primair met gemeenten, maar kunnen bij bepaalde onderwerpen ook met zorgaanbieders en/of cliëntenorganisaties zijn. Een belangrijk onderdeel van...
19-01-2015 - intermediair.nl opslaan
 

Adviseur gemeenten

Een
Je gaat je bezig houden met de doorontwikkeling van de werkagenda die Menzis samen met de gemeenten in het kernwerkgebied van Menzis heeft opgesteld. Je functioneert als eerste aanspreekpunt voor gemeenten en regio's ten aanzien van de HLZ in de voor Menzis relevante WMO- regio‘s. Je neemt deel aan regionale overleggen waar afspraken worden gemaakt over de transitie en transformatie in het kader van de Herziening Langdurige Zorg. Deze overleggen zijn primair met gemeenten, maar kunnen bij bepaalde onderwerpen ook met zorgaanbieders en/of cliëntenorganisaties zijn. Een belangrijk onderdeel van...
19-01-2015 - intermediair.nl opslaan
 

Adviseur gemeenten

Een
Je gaat je bezig houden met de doorontwikkeling van de werkagenda die Menzis samen met de gemeenten in het kernwerkgebied van Menzis heeft opgesteld. Je functioneert als eerste aanspreekpunt voor gemeenten en regio's ten aanzien van de HLZ in de voor Menzis relevante WMO- regio‘s. Je neemt deel aan regionale overleggen waar afspraken worden gemaakt over de transitie en transformatie in het kader van de Herziening Langdurige Zorg. Deze overleggen zijn primair met gemeenten, maar kunnen bij bepaalde onderwerpen ook met zorgaanbieders en/of cliëntenorganisaties zijn. Een belangrijk onderdeel van...
21-01-2015 - intermediair.nl opslaan
 

Secretaris CFO

Bent
Je fungeert als sparringpartner en zorgt voor continuïteit in de taakuitvoering van de CFO. Je ondersteunt de CFO bij bestuurlijke en management vraagstukken en bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. Je bent de rechterhand van de CFO waarin je zowel een uitvoerende rol vervult en inhoudelijk de discussie aan gaat. Je bereidt de overleggen van het MT GRC voor, in afstemming met de voorzitter van het overleg. Daarnaast draag je zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van in- en externe bijeenkomsten, maakt vergaderstukken gereed en ziet toe op een tijdige en volledige aanlevering van...
11-01-2015 - intermediair.nl opslaan
 

Senior actuarieel medewerker

Een
Als senior actuarieel medewerker adviseer je de Raad van Bestuur, Directieraad en diverse clusters binnen Menzis over verzekeringstechnische risico's en de beheersing daarvan. Verder speel je een belangrijke rol bij de verdere implementatie van Solvency II binnen Menzis. De actuariële werkzaamheden omvatten Menzis-breed onder andere het identificeren, kwantificeren en monitoren van verzekeringstechnische risico's en het adviseren daarover. Daarnaast draag je bij aan het analyseren en beoordelen van toekomstige veranderingen op verzekeringstechnisch gebied voor Menzis en beoordeel je de...
03-01-2015 - intermediair.nl opslaan
 

Contractmanager 1

Een
Het inkopen, coördineren en contracteren van eerlijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg binnen de kaders van het vastgestelde zorginkoopbeleid is een belangrijk deel van jouw functie. Je maakt daarbij gebruik van de expertise van Menzis. Je volgt de ontwikkelingen op het vakgebied op de voet en vertaalt deze op gepaste en marktgerichte wijze. Je ontwikkelt een praktisch haalbaar, transparant en klantgericht zorginkoopbeleid met aandacht voor kwaliteit, prijs en doelmatigheid. Daarnaast houd je rekening met de specifieke eisen voor de doelgroep asielzoekers. Je doet voorstellen voor...
10-11-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Contractmanager

Een
Het inkopen, coördineren en contracteren van eerlijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg binnen de kaders van het vastgestelde zorginkoopbeleid is een belangrijk deel van jouw functie. Je maakt daarbij gebruik van de expertise van Menzis. Je volgt de ontwikkelingen op het vakgebied op de voet en vertaalt deze op gepaste en marktgerichte wijze. Je ontwikkelt een praktisch haalbaar, transparant en klantgericht zorginkoopbeleid met aandacht voor kwaliteit, prijs en doelmatigheid. Daarnaast houd je rekening met de specifieke eisen voor de doelgroep asielzoekers. Je doet voorstellen voor...
08-11-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Senior actuarieel Medewerker

Een
Als senior actuarieel medewerker werk je veel samen met de nieuwe Manager Actuariaat en adviseer je de Raad van Bestuur, Directieraad en diverse clusters binnen Menzis over verzekeringstechnische risico’s en de beheersing daarvan. Je speelt een belangrijke rol bij de verdere implementatie van Solvency II binnen Menzis. Je werkt resultaatgericht aan bijvoorbeeld de implementatie van processen en andere richtlijnen. De actuariële werkzaamheden omvatten Menzis-breed onder andere: Het identificeren, kwantificeren en monitoren van verzekeringstechnische risico’s en het adviseren daarover; Bijdragen...
26-09-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Advocaat/Bedrijfsjurist

Een
Je treedt op als advocaat of gemachtigde met inachtneming van de daarvoor relevante wettelijke bepalingen. Je werkzaamheden omvatten o.a. het opstellen van processtukken, termijnbewaking, inschatten proceskansen en - strategie en de waarborging van een goede procesgang. Het betreft hier zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke procedures. Je houdt je daarnaast bezig met het opstellen en beoordelen van juridische documenten voor alle onderwerpen die de organisatie betreffen, in het bijzonder ten behoeve van de afdelingen die belast zijn met IT contractering. Daarnaast heb je een advies-...
30-06-2014 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : juridisch medewerker bestuursrecht vacature
 

Senior Zorginkoper MSZ

Bent
Als senior zorginkoper koop je zorg in bij zorgaanbieders tegen de meest gunstige prijs/prestatieverhouding op de wijze zoals beschreven is in het dan actuele inkoopbeleid. Je bepaalt, binnen de kaders van het zorginkoopbeleid en mogelijkheden in de marktomstandigheden, welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd worden. Je managed deze zorgaanbieders actief om zeker te stellen dat hetgeen contractueel is over­eengekomen ook daadwerkelijk gepresteerd wordt, respectievelijk dat daar waar nodig bijgestuurd wordt. Je bereikt overeenstemming met performance aanbieders over de door hen te...
30-05-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Senior Actuarieel Medewerker

Onder
Bij het Actuariaat (ongeveer 11 fte) worden de diverse actuariële werkzaamheden vormgegeven. Als senior medewerker rapporteer je aan de manager Actuariaat. Het Actuariaat is financieel- en risico georiënteerd en ondersteunt de diverse clusters binnen Menzis bij de beantwoording van specifieke vraagstukken waarbij complexe actuariële/ verzekeringstechnische) berekeningen relevant zijn. De actuariële werkzaamheden omvatten Menzis-breed onder andere: het identificeren, kwantificeren en monitoren van verzekeringstechnische risico’s en het adviseren daarover; bijdragen aan het analyseren en...
14-04-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Productexpert paramedie, geboortezorg, alternatief en overig

Wageningen
Als Productexpert vervul je de rol van expert binnen Menzis op het zorggebied van paramedie, geboortezorg, alternatief en overig. Het zwaartepunt in deze functie ligt op geboortezorg. Vanuit jouw kennis over de ontwikkelingen in dit specifieke zorggebied(en), over de relevante regelgeving en over de inrichting en het functioneren van het betreffende zorgaanbod bouw je diepgaande expertise op over landelijke en regionale ontwikkelingen. Dit betreft vraag en aanbod, behandelmethoden en –technieken, regelgeving, Menzis-proposities en demografische ontwikkelingen. Je maakt binnen de kaders...
18-11-2013 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : paramedisch adviseur
 

Productexpert MSZ

Wageningen
Als Productexpert vervul je de rol van expert binnen Menzis op het zorggebied van MSZ. Vanuit jouw kennis over de ontwikkelingen in dit specifieke zorggebied, over de relevante regelgeving en over de inrichting en het functioneren van het betreffende zorgaanbod bouw je diepgaande expertise op over landelijke en regionale ontwikkelingen. Dit betreft vraag en aanbod, behandelmethoden en –technieken, regelgeving, Menzis-proposities en demografische ontwikkelingen. Je maakt binnen de kaders productspecifiek inkoopbeleid wat bijdraagt aan het integraal beleid, bijbehorende inkoop­specificaties,...
17-11-2013 - intermediair.nl opslaan
 

Senior Zorginkoper Mondzorg

Wageningen
Als senior zorginkoper koop je zorg in bij zorgaanbieders tegen de meest gunstige prijs/prestatieverhouding op de wijze zoals beschreven is in het dan actuele inkoopbeleid. Je bepaalt, binnen de kaders van het zorginkoopbeleid en mogelijkheden in de marktomstandigheden, welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd worden. Je managet deze zorgaanbieders actief om zeker te stellen dat hetgeen contractueel is over­eengekomen ook daadwerkelijk gepresteerd wordt, of om waar nodig bij te kunnen sturen. Hiertoe draag je samen met collega’s bij aan de doorontwikkeling van managementinformatie om...
12-11-2013 - intermediair.nl opslaan
1 2 Volgende »   
cao zorgverzekeraars schaal 11
  Maak een gratis e-mail waarschuwing of    RSS-stroom voor uw zoekopdracht of    Naar een vriend(in) verzenden
Ontvang zoekertjes per e-mail voor  :
cao zorgverzekeraars schaal 11

Mijn e-mail adres :
Fout: ongeldig e-mailadres
U kunt deze waarschuwing later op ieder ogenblik annuleren
E-mail van een vriend(in) :
Fout: ongeldig e-mailadres
Uw bericht :
 
 Huizen  Vacatures  Auto's  Motorfiets  Diversen