Bij Donkiz gebruiken we onze eigen cookies om onze service te verbeteren en zo kunnen onze users ingelogd blijven. Als je wil blijven 'surfen' op Donkiz, nemen wij aan dat je het eens bent met het gebruik van de cookies. (Klik op deze pop-up om toestemming te geven)
  Home > Actuaris > Motivatiebrief > 

Motivatiebrief Maatschappelijke Zorg

1 - 15 de 106 banen
gesorteerd op : Relevantie - Datum
   
 

Medewerker Salarisadministratie

Een
De afdeling P&O richt zich op de ontwikkeling van beleid en ondersteuning van het management op het brede terrein van Human Resources. De primaire verantwoordelijkheid voor P&O ligt bij het management. Als medewerker Salarisadministratie ben je, naast alle voorkomende werkzaamheden die horen bij een P&O afdeling verantwoordelijk voor: Verzamelen, registreren en verwerken van juiste informatie ten aanzien van (mutaties in) salarissen, onkostenvergoeding, premies en belastingen Uitvoeren van controles op de salarisadministratie Signaleren van nieuwe wetgeving en mogelijkheden op het gebied van...
11-04-2014 - intermediair.nl opslaan
 

3 Leden Raad van Toezicht

Een
Een lid van de Raad van Toezicht voldoet aan de volgende aspecten: Onderschrijft de doelstellingen en visie van de organisatie Heeft affiniteit met de doelstelling en de functies van de organisatie Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen Bezit een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand Heeft het vermogen en de attitude om de directie/Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan Heeft het vermogen om het beleid van de stichting en het...
10-04-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Groepshoofd Internationale Markten en Ketens

Een
Wij zoeken Een Groepshoofd Internationale Markten en Ketens. Ben jij een sterke persoonlijkheid met ervaring in leiding geven aan hoog opgeleide professionals? LEI Wageningen UR zoekt een inspirerend en coöperatief groepshoofd met oog voor de competenties en capaciteiten van de onderzoekers en aandacht voor het onderzoeksproces. Je geeft leiding aan één van de acht expertisegroepen die bestaat uit circa 18 onderzoekers. Expertise velden van de groep omvatten oa, impact evaluatie, markt en ketenontwikkeling en governance & beleidsstudies. Je bent gericht op het efficiënt en effectief...
09-04-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Directeur/bestuurder (V/M)

Een
Zorgen voor een goede invulling van de volkshuisvestingsopgave in het werkgebied van Stichting Thuisvester, vanzelfsprekend in goede samenspraak met de aangewezen belanghouders en de toezichthouders. Het ontwikkelen van visie, het uitzetten van de strategie, vaststellen van het algemene beleid en het realiseren van het ondernemingsplan. Vormgeven aan een strategische oriëntatie op de positie van Stichting Thuisvester, mede in het licht van nieuwe ontwikkelingen, zoals regeringsbesluiten. Zorgen voor een actieve en samenhangende strategische besturing van de corporatie met oog voor de...
06-04-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Accountmanager JOGG (ondersteuning)

Een - Gemakkelijk
De accountmanager heeft tot taak om de JOGG-gemeenten te ondersteunen op vijf pijlers (zie hieronder bij bedrijfsprofiel), zowel door één-op-één advies als door het organiseren van trainingen en intervisies voor kennisdeling. Hij/zij opereert onder aansturing van de coördinator JOGG en het hoofd van het convenantbureau. Coördinator en accountmanagers komen gezamenlijk tot een onderlinge taakverdeling. Taken accountmanager Is verantwoordelijk voor het accounthouderschap van JOGG-gemeenten (eerste aanspreekpunt). Adviseert lokale JOGG-regisseurs bij de opzet van een lokale JOGG-organisatie met...
21-03-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Servicedeskmedewerker m/v

Wageningen
Servicedeskmedewerker m/v 36 uur per week Het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de toelating van bestrijdingsmiddelen in Nederland. Het Collegesecretariaat bereidt de besluitvorming door het College voor waarbij de risico’s voor mens, dier en milieu, alsmede de werkzaamheid, fysisch/chemische eigenschappen en analysemethoden worden beoordeeld. Als ambitieuze organisatie streven wij naar een hoge kwaliteit en optimaliseren wij continu het toelatingsproces. Ons doel is te behoren tot de belangrijkste...
28-02-2014 - intermediair.nl opslaan
 

HR adviseur

Rijswijk
De functie Als HR adviseur heb je de taak het pro-actief adviseren van de opdrachtgever bij de integrale toepassing van HRM-beleid teneinde een optimale performance van medewerker en organisatie te bereiken. Je draagt zorg voor het ontwikkelen en voorbereiden van voorstellen, beleidskaders en instrumentarium op een specifiek aandachtsgebied van HRM. Tevens zie je toe op een juiste uitvoering van het centraal vastgestelde HRM-beleid en rapporteert eventuele knelpunten en afwijkingen aan de verantwoordelijke lijnmanager. Daarnaast werk je nauw samen met de HR servicemedewerkers en de afdeling...
26-02-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Zwolle
De organisatie LIMOR is een professionele en cliëntgerichte organisatie binnen de Maatschappelijke Opvang die mensen met vaak meervoudige problematiek tijdelijk onderdak en opvang biedt en begeleidt in het (her)vinden van de regie over eigen leven. Betrokken medewerkers doen dit in samenwerking met externe ketenpartners en in een sterk veranderende maatschappelijke, politieke en sociale context. Binnen LIMOR is een veranderingsproces gaande waarbij in structuur en cultuur wordt toegewerkt naar een vraaggestuurde organisatie. Actuele ontwikkelingen zijn, naast...
15-02-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Medewerker PR & Communicatie

Amsterdam
Stichting ATA is opgericht in 1993 en exploiteert en beheert een Zorg Contact Centrum, gespecialiseerd in het kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar realiseren van hulpverlening voor acute en onplanbare hulpvragen voor doelgroepen zoals ouderen en mensen met een beperking; 24 uur per dag. De drie kernelementen van onze activiteiten zijn: Keten Personenalarmering, opvang van Sociaal Maatschappelijke Welzijnsvragen en ondersteuning van Medische Professionals. Voor ons magazine ATAdichtbij zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde Medewerker PR en Communicatie ...
15-02-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Projectleider

Wageningen
Projectleider m/v 36 uur per week Het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de toelating van bestrijdingsmiddelen in Nederland. Het Collegesecretariaat bereidt de besluitvorming door het College voor waarbij de risico’s voor mens, dier en milieu, alsmede de werkzaamheid, fysisch/chemische eigenschappen en analysemethoden worden beoordeeld. Als ambitieuze organisatie streven wij naar een hoge kwaliteit en optimaliseren wij continu het toelatingsproces. Ons doel is te behoren tot de belangrijkste...
14-02-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Medewerker Personeelszaken

Amsterdam
De afdeling P&O richt zich op de ontwikkeling van beleid en ondersteuning van het management op het brede terrein van Human Resources. De primaire verantwoordelijkheid voor P&O ligt bij het management. Als medewerker Personeelszaken ben je, naast alle voorkomende werkzaamheden die horen bij een P&O afdeling verantwoordelijk voor: Verwerken van personele mutaties: uitvoeren van alle administratieve handelingen die voortvloeien uit veranderingen met betrekking tot in-, door- en uitstroom van medewerkers (bijv. opmaken arbeidsovereenkomsten, getuigschriften, werkgeversverklaringen) Ondersteuning...
10-02-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Groepshoofd Internationale Markten en Ketens

Een
Ben jij een sterke persoonlijkheid met ervaring in leiding geven aan hoog opgeleide professionals? LEI Wageningen UR zoekt een inspirerend en coöperatief groepshoofd met oog voor de competenties en capaciteiten van de onderzoekers en aandacht voor het onderzoeksproces. Je geeft leiding aan één van de acht expertisegroepen die bestaat uit circa 18 onderzoekers. Expertise velden van de groep omvatten o.a., impact evaluatie, markt en ketenontwikkeling en governance & beleidsstudies. Je bent gericht op het efficiënt en effectief organiseren en coördineren van het onderzoeksproces met als resultaat...
12-02-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Adviseur Werkzaamheid (WO)

Onder - Ervaren
Als Adviseur Werkzaamheid draag je zorg voor de inhoudelijke onderbouwing van de besluitvorming over aanvragen. Je verricht je werkzaamheden over het algemeen in projectverband, samen met ander disciplines en onder aansturing van een Projectleider. Om dit goed te kunnen doen omvat deze functie in ieder geval: Opstellen van advies en beoordelingsrapporten binnen het expertisegebied werkzaamheid, Ontwikkelen en onderhouden van relevant netwerk, Bezwaar- en beroepszaken inhoudelijk beoordelen, Vanuit je expertisegebied adviseren over beleid, wet- en regelgeving door aanpassingen hierin te...
12-02-2014 - intermediair.nl opslaan
 

Database Marketeer

Amsterdam - Ervaren
Als ervaren Database Marketeer zorg je voor optimalisatie van de respons op de marketing campagnes van de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij. Wat ga je doen? • Je maakt voorspellingsmodellen voor meerdere kanalen. • Je ondersteunt de listmanagers bij het maken van doelgroepselecties. • Je levert een bijdrage aan de inrichting van ons marketing datawarehouse. • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data binnen onze marketing database. • Je ondersteunt de analisten bij het maken van doelgroepadviezen. Functie-eisen Een enthousiaste...
09-02-2014 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : marketeer database
 

Analytische senior medewerker Onderzoek en Innovatie

Utrecht
Afdeling Innovatie & Onderzoek De afdeling Innovatie & Onderzoek (I&O) is de katalysator van Vilans en telt circa vijftien medewerkers. I&O wil innovatie meer aan het profiel van Vilans verbinden, de kwaliteit van onze producten verstevigen en nieuwe onderzoeksdiensten op de markt brengen. I&O is altijd op zoek naar het beste, het nieuwste en goed onderbouwde kennis. De afdeling I&O is compact, flexibel en extern gericht en werkt samen met gerenommeerde onderzoekspartijen in het veld. Voor dit programma zoeken wij een: Analytische senior medewerker Onderzoek en Innovatie (32 uren per week,...
07-02-2014 - intermediair.nl opslaan
Gerelateerde zoekopdrachten : wetenschappelijk medewerker vertaling engels
1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende »   
motivatiebrief maatschappelijke zorg
  Maak een gratis e-mail waarschuwing of    RSS-stroom voor uw zoekopdracht of    Naar een vriend(in) verzenden
Ontvang zoekertjes per e-mail voor  :
motivatiebrief maatschappelijke zorg

Mijn e-mail adres :
Fout: ongeldig e-mailadres
U kunt deze waarschuwing later op ieder ogenblik annuleren
E-mail van een vriend(in) :
Fout: ongeldig e-mailadres
Uw bericht :